Start   ► Over Bartels Bed & Breakfast   ► Reserveren   ► Links   ► Routebeschrijving   ► Contact
 
 
 
 

Disclaimer

Aan deze website wordt doorlopend grote zorg en aandacht besteed. Bartels Bed & Breakfast streeft ernaar dat alle informatie op deze website juist en volledig is; er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen.

Wij betrachten bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van onze website uiterste zorgvuldigheid. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van de website en de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Indien u via deze website een website raadpleegt van derden (via een link), wijzen wij u erop dat Bartels Bed & Breakfast niet verantwoordlijk is voor de inhoud van deze websites.